Ga naar hoofdinhoud

WCAG-succescriterium 4.1.3 Statusberichten

W3C referenties

Uitleg

Je kunt updates met belangrijke informatie met de gebruiker delen via een statusbericht. Als dit bericht bij verschijnen geen toetsenbordfocus krijgt, zorg er dan voor dat gebruikers die de melding niet zien, deze informatie toch meekrijgen.

Het doel van dit succescriterium is om gebruikers te informeren over statusberichten, zonder onverwacht hun werk te onderbreken door bijvoorbeeld de focus te verplaatsen.

Onder een statusbericht verstaan we: een dynamische verandering in inhoud die informatie aan de gebruiker geeft over het succes of de resultaten van een actie, over de wachttoestand van een applicatie, over de voortgang van een proces of over foutmeldingen.

Bronnen

Op Understanding SC 4.1.3: Status Messages staat goed beschreven wanneer dit succescriterium van toepassing is. Deze pagina bevat ook een aantal links naar wanneer en hoe ARIA-roles hiervoor te gebruiken. Zoals role="status", role="log" en aria-live.

Gebruikersonderzoek

Heb je gebruikersonderzoek gedaan dat betrekking heeft op dit succescriterium en wil je dit delen? Kijk eens bij Gebruikersonderzoeken delen op gebruikersonderzoeken.nl.

Hoe te testen

Test een statusmelding die dynamisch aan de content wordt toegevoegd en geen toetsenbordfocus krijgt. Wordt de tekst van de melding goed voorgelezen door een screenreader?

Let op: dit geldt alleen voor statusberichten die worden getoond zonder dat de pagina opnieuw geladen wordt.

Aanvullingen of opmerkingen?

Deze pagina's over WCAG worden onderhouden door het NL Design System. Heb je aanvullingen of opmerkingen? Deel je mening op GitHub.