Ga naar hoofdinhoud

WCAG-succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

W3C referenties

Uitleg

Geef wisseling van de taal aan waarin de tekst van elke passage of zin is geschreven. Als er in de tekst woorden of zinnen voorkomen in een andere taal dan die van de webpagina, brengt markering van die taal hulpmiddelen op de hoogte. Dit kan door in het HTML-element waarbinnen deze tekst staat het attribuut ‘lang’ mee te geven.

Dan wordt tekst in die andere taal correct uitgesproken en daardoor beter te begrijpen voor gebruikers die de website laten voorlezen, bijvoorbeeld door screenreaders.

Er is een uitzondering voor eigennamen, technische termen, woorden in een onbekende taal, en woorden of zinsdelen die deel uitmaken van het jargon van de omliggende tekst.

Met het lang-attribuut breng je over welke taal (een deel van) je tekst heeft. Dan kunnen hulptechnologieën als screenreaders of vertaalsoftware daarop handelen. In het geval van screenreaders bijvoorbeeld door de tekst met de juiste stem voor te lezen.

Of de juiste stem ook echt wordt gebruikt is afhankelijk van de instellingen van de gebruikte screenreader of voorleessoftware.

Bijvoorbeeld <p lang="en">Not all those who wander are lost.</p> voor een zin in het Engels, in een verder Nederlandse tekst.

Of voor een taalwisselmenu:

<ul>
  <li><a href="url" lang="nl">Nederlands</a></li>
  <li><a href="url" lang="en">English</a></li>
  <li><a href="url" lang="de">Deutsch</a></li>
  <li><a href="url" lang="it">Italiano</a></li>
  <li><a href="url" lang="fr">Français</a></li>
</ul>

Bij het WCAG-succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina staat uitgelegd hoe deze lang-code is samengesteld en wat geldige waarden zijn.

Demo taalwisseling met VoiceOver

In deze video hoor je hoe de screenreader VoiceOver wisselt van stem en taal voor teksten die met het lang-attribuut zijn gemarkeerd.

Bronnen

Gebruikersonderzoek

Heb je gebruikersonderzoek gedaan dat betrekking heeft op dit succescriterium en wil je dit delen? Kijk eens bij Gebruikersonderzoeken delen op gebruikersonderzoeken.nl.

Hoe te testen

Lees de tekst van de pagina en bepaal of er tekst in een andere taal dan die van de webpagina aanwezig is.

Inspecteer de gegenereerde HTML-code van die teksten, bijvoorbeeld met een browser inspector. Is het HTML-element, dat de tekst in een andere taal bevat, aangeduid met een lang-attribuut en heeft de taalcode een geldige waarde?

Staat er op een website een taalwisselmenu? Controleer bij de verschillende talen of ook de waarde van het lang-attribuut goed is ingesteld.

Veelgemaakte fouten

Fout: Ontbrekend lang-attribuut

Het kan zijn dat het CMS wat je gebruikt geen mogelijkheid geeft om een taalwisseling aan te geven. Dan zul je dit zelf in de HTML-code moeten aangeven.

Zo biedt WordPress standaard geen taalwissel-optie aan voor onderdelen van tekst. Whodunit ontwikkelde daarom de plugin Lang Attribute for the Block Editor.

Aanvullingen of opmerkingen?

Deze pagina's over WCAG worden onderhouden door het NL Design System. Heb je aanvullingen of opmerkingen? Deel je mening op GitHub.