Ga naar hoofdinhoud

WCAG-succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

W3C referenties

Uitleg

Geef de menselijke taal waarin de tekst van een webpagina is geschreven aan. Dit kan door in het html-element het attribuut lang mee te geven met als waarde de taal.

Bijvoorbeeld <html lang="nl"> voor een pagina met Nederlandse tekst.

Met het lang-attribuut vertel je aan een screenreader en andere voorleessoftware in welke taal de tekst van de pagina staat. Dan wordt deze tekst goed voorgelezen.

Deze waarde is als volgt samengesteld: Twee (kleine) letters voor de taalgroep uit de ISO 639-1 standaard en, optioneel, een koppelteken, met daarna twee of drie letters voor de variatie of regio van de taal in hoofdletters.

De code voor taalgroep is verplicht, de regio-code is optioneel.

Een uitgebreid overzicht staat op HTML lang attribute / ISO language code reference / Culture names van Jamie Mason.

Voor Nederlands:

  • <html lang="nl"> voor algemeen Nederlands.
  • <html lang="nl-NL"> voor Nederlands.
  • <html lang="nl-BE"> voor Vlaams.

Het Fries is geen variatie van het Nederlands maar een eigen taal en heeft daarom een eigen ISO 639-1 code: <html lang="fy">.

Voor Engels bijvoorbeeld:

  • <html lang="en"> voor algemeen Engels.
  • <html lang="en-GB"> voor Brits.
  • <html lang="en-US"> voor Amerikaans.

Of de software deze aangegeven taal ook echt goed voorleest, is ervan afhankelijk of deze taal beschikbaar is. De gebruiker kan verschillende talen (stemmen) downloaden en ervoor kiezen bijvoorbeeld alleen Brits-Engels te gebruiken. Een Amerikaans gelabelde website wordt dan toch in het Brits voorgelezen.

Let op: dit succescriterium betreft de taal van de hele pagina. Wil je alleen een deel in een andere taal publiceren, gebruik dan het lang-attribuut op elementen in de andere taal binnen de pagina. Hoe dit te doen staat bij het WCAG-succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen.

Bronnen

Gebruikersonderzoek

Heb je gebruikersonderzoek gedaan dat betrekking heeft op dit succescriterium en wil je dit delen? Kijk eens bij Gebruikersonderzoeken delen op gebruikersonderzoeken.nl.

Hoe te testen

Inspecteer de gegenereerde HTML-code van de webpagina, bijvoorbeeld met een browser inspector. Heeft het html-element een lang-attribuut en is dit een geldige waarde?

Staat er op een website een taalkeuze? Controleer bij de verschillende talen of ook de waarde van het lang-attribuut is aangepast.

Let op: alleen de tekst (de content) wordt in een andere taal voorgelezen. Dus alle ander informatie die een screenreader voorleest blijft in de taal van de computer. Dit is informatie over bijvoorbeeld formulierelementen, het niveau van een kopje, of een element een button of een link is, etc. Dit is gewenst gedrag.

Veelgemaakte fouten

Fout: Ontbrekend lang-attribuut

Jaarlijks meet WebAIM de toegankelijkheid van 1 miljoen voorpagina's van websites. Volgens het onderzoek WebAIM Million uit 2024 mist bij 17% van de gemeten websites het lang-attribuut. Het hoort hierbij tot de top 5 van meest gemaakte fouten.

Het controleren van de taal is dus geen overbodige luxe. Een goed CMS zet zelf het lang-attribuut in de code. Maar check dan ook of dat de juiste waarde is voor de tekst van de website.

Aanvullingen of opmerkingen?

Deze pagina's over WCAG worden onderhouden door het NL Design System. Heb je aanvullingen of opmerkingen? Deel je mening op GitHub.