Ga naar hoofdinhoud

Richtlijnen

Onze richtlijnen om te helpen met het ontwikkelen van begrijpelijke, gebruiksvriendelijke én toegankelijke online dienstverlening. Onze richtlijnen zijn zoveel mogelijk onderbouwd met gebruikersonderzoek.