Ga naar hoofdinhoud

Over NL Design System

NL Design System is een project dat specialisten van verschillende overheidsorganisaties laat samenwerken aan concrete oplossingen voor websites en applicaties. Denk bijvoorbeeld aan code, ontwerp en richtlijnen.

Het doel: organisaties hoeven minder vaak hetzelfde wiel uit te vinden. Zo worden online overheidsomgevingen consistenter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker.

Achtergrond en voordelen

Overheidsorganisaties hebben veel overlap in de online diensten die ze aanbieden. Die overlap maakt samenwerken logisch. Want als we dezelfde uitdagingen hebben, kunnen we vast ook van elkaar leren wat betreft oplossingen. Van formulieren (eenvoudig of complex) tot zaaksystemen. Van digitale processen tot complexe kaarten. Al dit soort websites en applicaties moeten toegankelijk, inclusief en gebruiksvriendelijk zijn.

Enkele voordelen van samenwerken:

 • Voor specialisten (zoals front-end, ontwerp): je kunt bestaande bouwstenen met vertrouwen overnemen en/of meewerken aan nieuwe.
 • Voor leveranciers: je kunt overheidsklanten makkelijker en consistenter bedienen.
 • Voor managers en beslissers: je teams werken met bouwstenen die ook bij andere overheidsorganisaties worden bewezen.

De NL Design System aanpak

Onderdelen

NL Design System bevat verschillende soorten onderdelen:

 • richtlijnen: adviezen over verschillende onderwerpen, zoals het maken van formulieren.
 • componenten: bouwblokken waarmee websites en applicaties kunnen worden opgebouwd, zoals knoppen, invulvelden en tabellen.
 • patronen: voorbeelden van hoe componenten samen kunnen worden gebruikt voor specifieke taken die gebruikers willen doen, op basis van inzichten uit gebruikersonderzoek.
 • handboek: documentatie over het gebruik van NL Design System.

Hoe we werken

Deze onderdelen ontstaan niet bij het kernteam, maar in de community. Bijvoorbeeld omdat een gemeente of ministerie een specifiek component nodig heeft. Als blijkt dat meer organisaties datzelfde component willen gebruiken, wordt er samengewerkt aan een ultieme versie, waarop het kernteam garanties geeft.

Deze aanpak om samen te werken noemen we het ‘estafettemodel’. Hierin krijgen richtlijnen, componenten en patronen een status, die aangeeft hoe ver ze zijn gevorderd. Zo gaan onderdelen van ‘Help Wanted’ naar ‘Community’ naar ‘Candidate’ naar ‘Hall of Fame’. Elke stap heeft een eigen checklist, waarmee we kwaliteit waarborgen en bepalen wie wat doet.

Elke stap heeft ook een eigen doel. De ‘Community’ stap geeft organisaties alle vrijheid om te innoveren en van elkaar te gebruiken. In de ‘Candidate’ stap is het onderdeel algemener gemaakt, breder ingezet en klaar voor de laatste feedback. Tot slot wordt het onderdeel definitief in de ‘Hall of Fame’ stap, met garanties op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Zekerheden

Door zo'n uitgebreid stappenplan te doorlopen, zorgen we voor een aantal zekerheden:

 • Goed onderzocht: we nemen gebruikersonderzoek als basis voor bruikbare richtlijnen, componenten, patronen en betere toegankelijkheid.​
 • Publiek beschikbaar: ​we maken open source werken makkelijker, waardoor samenwerken makkelijk wordt.​
 • Samen ontwikkeld: oplossingen worden gebouwd en gebruikt door een actieve community.​
 • Breed gedragen: onderdelen zijn bij meerdere organisaties gebruikt en daardoor getest met zoveel mogelijk verschillende use cases.

Toegankelijkheid

NL Design System helpt op dit moment op twee manieren bij de toegankelijkheidsopgave van organisaties:

 • Onze richtlijnen worden gebruikt als kennisbank. Ze bevatten concrete adviezen over wat er nodig is en waarom. Er zijn do's en don'ts, uitleg van de WCAG-criteria en tips die verder dan gaan de WCAG.
 • Onze componenten kunnen worden gebruikt om toegankelijke producten te maken. Als componenten de laatste fase hebben bereikt (Hall of Fame), garanderen we zelfs dat ze voldoen aan toegankelijkheidseisen én zijn ze in productie getest.

Leveranciers

Veel organisaties werken met NL Design System via hun leveranciers. Bijvoorbeeld doordat hun leveranciers onze componenten gebruiken, of meedoen in de community.

Ben je zelf leverancier en wil je voor klanten met NL Design System aan de slag? Neem dan contact op met het kernteam, we helpen je graag op weg.

Wie zijn jullie?

Kernteam en community

Bij NL Design System werken specialisten uit overheidsorganisaties, van gemeenten tot Rijksoverheid, samen aan betere digitale dienstverlening. Het kernteam faciliteert deze samenwerking. Specialisten zijn bijvoorbeeld ontwerpers, ontwikkelaars en onderzoekers. Ze werken in hun organisatie aan specifieke webprojecten en delen hun ervaring in de community.

Wat doet de community?

Specialisten in de community denken bijvoorbeeld samen na over de beste inrichting van een Mijn Zaken-systeem het beste kan worden ingericht, of een toegankelijk meerstappenformulier bouwt. De community ontwikkelt ook de daadwerkelijke componenten en test ze in hun eigen websites en applicaties.

Wat doet het kernteam?

Het kernteam maakt de samenwerking in de community mogelijk, door bijvoorbeeld de generieke architectuur op te zetten, versiebeheer uit te denken en regie te houden op kwaliteit via het estafettemodel. Ook helpen ze organisaties en hun leveranciers op weg.

Partners

NL Design System werkt samen met een aantal partners, bijvoorbeeld voor kennisdeling en de organisatie van events:

Daarnaast hebben we een brede community van overheidsorganisaties en hun leveranciers. Zie Wie doet er mee? voor een zo compleet mogelijk overzicht van wie er nu meedoen.

Verantwoording

NL Design System draagt bij aan de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Het project wordt uitgevoerd door ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).