Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarom volgen we het privacybeleid van ICTU, waar NL Design System onderdeel van is. ICTU hecht namelijk veel waarde aan het correct naleven van de AVG-wetgeving.

Voor verschillende activiteiten van NL Design System geef je persoonlijke gegevens op. Hieronder vind je wat we met deze gegevens doen.

Wat doen we met je persoonlijke informatie?

We geven je persoonlijke gegevens niet aan derden door, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit nodig is voor het organiseren van activiteiten. Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief, dan gebruiken we je mailadres alleen voor het sturen van nieuwsbrieven en het informeren over komende activiteiten (en nergens anders voor).

Wat doen we met de bezoekersgegevens?

Op dit moment analyseren wij geen bezoekersgegevens.

Nieuwsbrief

Gegevens die je invult bij aanmelding voor de nieuwsbrief gebruiken we alleen om onze nieuwsbrieven te versturen.

Community

De activiteiten die we organiseren zijn bedoeld om samenwerken tussen leden van de community te stimuleren. Je gegevens die je invult bij een inschrijving, gebruiken we om met je te communiceren over dat evenement en je na het evenement te attenderen op vergelijkbare evenementen. Voor de logistiek van het evenement zullen we de aanmeldgegevens gebruiken, bijvoorbeeld om uitnodigingen te sturen.

Voor uitnodigingen gebruiken wij Outlook, waarin het niet mogelijk is om mensen aan de uitnodiging toe te voegen zonder dat anderen dat kunnen zien.

Voor digitale evenementen zullen we je daarom een uitnodiging sturen als bijlage, hierin staan geen e-mailadressen van deelnemers en deze uitnodiging wordt niet ge├╝pdatet.

Voor fysieke evenementen willen we je graag weten of je komt. Daarnaast willen we je makkelijk kunnen laten weten of een locatie veranderd of het evenement niet doorgaat bijvoorbeeld. Daarom vinden wij het belangrijk dat we voor dit soort evenementen een uitnodiging sturen die we kunnen updaten. In deze uitnodigingen zullen de e-mailadressen van alle genodigden zichtbaar zijn.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarom vragen we je om toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor deze uitnodigingen.

Goed om te weten: uiteraard mag je jezelf op ieder moment afmelden. Dit kan door je onderaan deze e-mail af te melden, of een e-mail te sturen naar kernteam@nldesignsystem.nl.

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over bescherming van je privacy in relatie tot de website nldesignsystem.nl, dan kun je contact opnemen met het kernteam via kernteam@nldesignsystem.nl.

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot NL Design System te richten met een verzoek om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook hiervoor kun je contact opnemen met het kernteam via kernteam@nldesignsystem.nl.