Skip to main content

Page header

Dit component heeft de "Community" status: Heb je hem succesvol ingezet voor jouw project met jouw huisstijl? Laat ons dit weten, misschien kan dit component dan opgenomen worden in NL Design System.

Implementaties

CSS

Gemeente Utrecht

Web Component

Gemeente Utrecht

Levende Backlog

De Page header component staat bij NL Design System in de levende backlog, heb je een concrete eisen of wensen voor dit component? Laat het ons dan daar weten!