Ga naar hoofdinhoud

Meedoen aan het NL Design System

Het NL Design System is een initiatief van Gebruiker Centraal. De opdrachtgever van het project is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het NL Design System is van en voor de hele overheid. Met het centrale kernteam als spil werken we op dagelijkse basis samen met de community. Zo werken veel verschillende (overheids)organisaties aan de ontwikkeling van een centrale basis voor gemeenschappelijke afspraken, code en patronen voor het maken van digitale overheidsproducten.

Hoe kun jij meedoen?

Bijdragen aan de ontwikkeling van het NL Design System kan op veel verschillende manieren. En de intensiteit kan volledig worden aangepast aan de eigen situatie en behoefte.

Zo kun je laagdrempelig op de hoogte blijven via onze communicatie-uitingen, regelmatig aanhaken bij de 2-wekelijkse (online) heartbeat-sessie, maar je kunt ook net als de gemeenten Utrecht en Den Haag en Logius actief bijdragen door het ontwikkelen van componenten.

Sluit je aan bij de Code for NL community waar we meeliften op de #nl-design-system Slackgroep. Vind ons en de community op Slack: #nl-design-system kanaal.

Omdat het Design System een community-effort is, kunnen we voor zowel de technische doorontwikkeling als op het gebied van content en interactiepatronen (zoals formulieren) alle hulp gebruiken. Ook hebben we behoefte aan specialisten die zich willen inzetten om het NL Design System te verbeteren, denk aan meedoen als: