Skip to main content

Breadcrumb navigation

Dit component heeft de "Community" status: Heb je hem succesvol ingezet voor jouw project met jouw huisstijl? Laat ons dit weten, misschien kan dit component dan opgenomen worden in NL Design System.

Voorbeeld

https://nl-design-system.github.io/themes/

Implementaties

CSS

Gemeente Den Haag

Gemeente Utrecht

Web Component

Gemeente Utrecht

Figma

NL Design System

Levende Backlog

De Breadcrumb navigation component staat bij NL Design System in de levende backlog, heb je een concrete eisen of wensen voor dit component? Laat het ons dan daar weten!