Ga naar hoofdinhoud

Rian en Francesca aanwezig bij Community Online Formulieren

Op donderdag 7 december kwam de Community Online Formulieren van Gebruiker Centraal bij elkaar. Francesca Vonk en Rian Rietveld waren uitgenodigd om meer te vertellen over de richtlijnen voor formulieren én over het testen met gebruikers.

Francesca Vonk begint de bijeenkomst door uit te leggen wat Wmebv precies is. Naar verwachting zal deze nieuwe wet in juli 2024 ingaan. Iedere inwoner en ondernemer in Nederland heeft namelijk recht op het digitaal indienen van formele officiële berichten. Deze wet stelt echter wel eisen aan het uitwisselen van ‘elektronisch bestuurlijk verkeer’, oftewel berichten en meldingen tussen de indiener (inwoners en ondernemers) en de overheid. Onder andere het gebruik van formulieren is hier een belangrijk onderdeel van.

E-formulieren maken in samenwerking met het NL Design System

Francesca legt uit dat zij vanuit de VNG samenwerkt met het NL Design System kernteam en stagiairs van Frameless om een generiek formulier te maken dat voldoet aan alle eisen van de Wmebv. De opdracht: maak het, laat het testen en documenteer het.

Hierbij gingen ze uit van het volgende stappenplan:

  • Ontwerp een generiek e-formulier
  • De ontwikkeling van het generieke e-formulier
  • Gebruikerstesten uitvoeren
  • Resultaten delen van de gebruikerstesten

Eerder deelden we de eerste (en belangrijkste) lessen vanuit het testen met de Wmebv-formulieren.

‘Jij bent niet je gebruiker’

Vervolgens neemt Rian Rietveld het stokje over en gaat dieper in op de richtlijnen voor formulieren. Volgens Rian is het een belangrijke vuistregel om te onthouden dat jij niet je gebruiker bent. Denk dus niet dat wat voor jou duidelijk is, ook automatisch voor anderen duidelijk is. Ze vertelt dat alle geleerde lessen gedocumenteerd worden als richtlijnen voor formulieren.

Op dit moment zijn er al verschillende richtlijnen te vinden. Denk aan richtlijnen voor labels, beschrijvingen, links, buttons, placeholders en op te vragen informatie. Zie: Richtlijnen voor formulieren.

Richtlijnen voor labels uitgelicht

Rian gaat dieper in op de richtlijnen voor labels. Een label geeft aan welke gegevens de gebruiker bij een formulierveld in kan vullen. Hierbij is het belangrijk dat een label toegankelijk moet zijn voor iedere gebruiker. Daarbij zijn een aantal punten belangrijk, zoals:

  • Geef een formulierveld een toegankelijke naam met een label.
  • De zichtbare naam moet overeenkomen met de toegankelijke naam.
  • Zet het label boven het formulierveld.
  • Zorg ervoor dat het label altijd zichtbaar is.
  • Zet alleen tekst in het label.
  • Gebruik duidelijke labelteksten.

In de richtlijn Labels vind je voorbeelden hoe het wél moet, maar ook vooral hoe het niet moet. Rian: “Houd altijd in gedachten dat een beschrijving én uitleg bij formulieren heel belangrijk is. Mensen snappen beter waarom ze iets moeten invullen als je toelicht waarom. Maar ook waarvoor het vervolgens wordt gebruikt. Zo zorg je er niet alleen voor dat het toegankelijk is, maar ook nog eens gebruiksvriendelijk.”

Geef je feedback op onze nieuwe richtlijnen

We willen dat onze richtlijnen, net als de componenten, breed kunnen worden gedragen. Heb je gebruikersonderzoek gedaan en verschillen je inzichten van de huidige richtlijnen? Je feedback is van harte welkom, zowel vanuit overheid of daarbuiten. Open een issue op GitHub of mail ons op kernteam@nldesignsystem.nl.