Skip to main content

Accordion

Dit component heeft de "Community" status: Heb je hem succesvol ingezet voor jouw project met jouw huisstijl? Laat ons dit weten, misschien kan dit component dan opgenomen worden in NL Design System.

Implementaties

CSS

Gemeente Den Haag

Figma

Gemeente Den Haag

NL Design System

Levende Backlog

De Accordion component staat bij NL Design System in de levende backlog, heb je een concrete eisen of wensen voor dit component? Laat het ons dan daar weten!